12. ročník súťaže IHRA

Aj v tomto školskom roku 2023/2024 otvárame na Ústave informatiky PF UPJŠ možnosť registrácie do súťaže. Záverečná prehliadka sa uskutoční v stredu 17. apríla 2024 prezenčnou a tiež online formou. V prípade, ak ste nám svoje súťažné riešenie zaslali a nedostali ste odpoveď, kontaktujte nás prosím znova na adrese ihra@science.upjs.sk

Súťaž IHRA je s platnosťou od 1. januára 2018 zaregistrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2017/971:73-10E0. Viac pozrite organizačný poriadok súťaže: poriadok_ihra.pdf.

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie je možné použiť obľúbený programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu. V súťaži privítame hry, ktoré sú vyvíjané buď v priebehu aktuálneho školského roka, alebo v rámci dlhodobejšieho projektu. Je možné súťažiť aj s hrou, ktorá už bola prezentovaná, avšak v jej autori dosiahli vo vývoji nové výsledky.

Jedinou podmienkou je kreatívne zakomponovanie loga UPJŠ vo Vašej hre.

Registrácia jednotlivcov alebo tímov bude prebiehať do 28.02.2024 a odosielanie súťažných hier bude možné do 31.03.2024. Vítané sú takisto tímy, ktoré sú zložené zo žiakov rôznych škôl. V prípade, že v tíme sú žiaci dvoch rôznych kategórií, tím súťaží vo vyššej z týchto kategórií. Viac informácií nájdete v sekcii Pravidlá.

Súťaž bola v roku 2016 až 2021 organizovaná aj v rámci národného projektu IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie. Viac informácií o projekte nájdete na stránke: http://itakademia.sk/

Výsledky 10. ročníka

V školskom roku 2021/2022 sa záverečnej prehliadky súťaže IHRA zúčastnilo celkovo 20 tímov:
4 tímy získali umiestnenie alebo špeciálnu cenu v kategórii Z (základné školy),
16 tímov získalo umiestnenie alebo špeciálnu cenu v kategórii S (stredné školy).

Základné školy

1. Alien Shooter (Unity 3D/C#)
alien_img
Šimon Sobek
(Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188)
1. Dungeoneer's Quest (GDScript, Godot Engine)
quest_img
Radovan Milián
(Základná škola Krosnianska 4, Košice)
3. The Event (Unity3D, C#)
Andrej Mihálik
(CVČ Šaľa, SG Cenada Bratislava)
3. Saving Boris (Scratch3)
David Dojčák, Boris Stano, Gábor Papp
(Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice)

Stredné školy

1. OmegaBot (Game Maker)
omegabot_img
Šimon Čarný
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 2832, Prešov)
2. Rizumu (Unity)
rizumu_img
Dávid Kepič, Tomáš Hutňan, Jakub Blišťan, Adrián Mikolaj, Robert Hudák (AE Game Development)
(Gymnázium Alejová, Košice)
3. Spin Game (Unity, C#)
Filip Masarik, Tomáš Benko
(Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ, Nová Dubnica)
3. Order of the Dragon (Unity)
Benjamín Vateha, Filip Halčišák
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 2832, Prešov)
3. Rectangler (Java - Android Studio)
Adrián Lengyel
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
3. Gyrus (Unreal Engine)
Samuel Bodnár, Tomáš Katriňák, Viktor Veterný, Matúš Žibritovský
(Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice)
Pišqworky (Java - Android Studio)
Špeciálna cena
Tibor Pelegrin
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
Brick Breaker (Java - Android Studio)
Špeciálna cena
Pavol Almáši
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
Checkers (Java - Android Studio)
Špeciálna cena
Tomáš Becza
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
Nitro (Java - Android Studio)
Špeciálna cena
Jakub Uchaľ
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
Block Shooter (C++/SFML)
Špeciálna cena
Filip Cap
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 2832, Prešov)
AЯena (Unity)
Špeciálna cena
Patrik Tomčík
(Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice)
Jelly (C#, Unity/Visual Studio)
Špeciálna cena
Filip Baláž, Samuel Palacka
(Spojená škola - Stredná priemyselná škola priemyelektrotechnická a Obchodná akadémia, Komarňanská 28, Nové Zámky)
Brutal Snake (Java - Android Studio)
Špeciálna cena
Michal Sakáč
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
The Legend of Bojo (Java - Android Studio)
Špeciálna cena
Lukáš Bojačko, Marek Petrovský
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
Car Dodge (Java - Android Studio)
Špeciálna cena
Marek Petrovský
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)

Súťaž naďalej podporujú aj herní vývojári Matúš Kirchmayer, Martin Čertický (Matsuko), Peter Nagy, Matej Hudák (GamesFarm a Grindstone) a Martin Bačo

10. ročník súťaže IHRA

Aj v tomto školskom roku 2021/2022 otvárame na Ústave informatiky PF UPJŠ možnosť registrácie do súťaže. Je možná registrácia aj s hrou predchádzajúceho ročníka. Záverečná prehliadka sa uskutoční v stredu 27. apríla 2022 prezenčnou a tiež online formou. V prípade, ak ste nám svoje súťažné riešenie zaslali a nedostali ste odpoveď, kontaktujte nás prosím znova na adrese ihra@science.upjs.sk

Súťaž IHRA je s platnosťou od 1. januára 2018 zaregistrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2017/971:73-10E0. Viac pozrite organizačný poriadok súťaže: poriadok_ihra.pdf.

IHRA je súťaž v tvorbe počítačových hier s voľnými pravidlami. Súťažné hry môžu byť ľubovoľného žánru a môžu byť zamerané na ľubovoľnú tému. Na programovanie je možné použiť obľúbený programovací jazyk, herný engine alebo ich kombináciu. V súťaži privítame hry, ktoré sú vyvíjané buď v priebehu aktuálneho školského roka, alebo v rámci dlhodobejšieho projektu. Je možné súťažiť aj s hrou, ktorá už bola prezentovaná, avšak v jej autori dosiahli vo vývoji nové výsledky.

Jedinou podmienkou je kreatívne zakomponovanie loga UPJŠ vo Vašej hre.

Registrácia jednotlivcov alebo tímov bude prebiehať do 28.02.2022 a odosielanie súťažných hier bude možné do 31.03.2022. Vítané sú takisto tímy, ktoré sú zložené zo žiakov rôznych škôl. V prípade, že v tíme sú žiaci dvoch rôznych kategórií, tím súťaží vo vyššej z týchto kategórií. Viac informácií nájdete v sekcii Pravidlá.

Súťaž bola v roku 2016 až 2021 organizovaná aj v rámci národného projektu IT Akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie. Viac informácií o projekte nájdete na stránke: http://itakademia.sk/

Výsledky 9. ročníka

V školskom roku 2020/2021 sa do 9. ročníka súťaže zaregistrovalo 42 tímov. V rámci záverečného hodnotenia komisia hodnotila celkovo 30 tímov:
8 tímov získalo umiestnenie alebo špeciálnu cenu v kategórii Z (základné školy),
17 tímov získalo umiestnenie alebo špeciálnu cenu v kategórii S (stredné školy),
5 tímov získalo umiestnenie alebo špeciálnu cenu v kategórii U (študenti univerzity).

Základné školy

1. Shards of the Past (GDScript, Godot) shards_img Radovan Milián
(Základná škola Krosnianska 4, Košice)
2. Island Survival (Unity 3D) island_img Filip Greguš, Andreas Nosál
(Základná škola Andreja Bagara, SNP 6, Trenčianske Teplice)
3. Podvodný labyrint (MS Arcade MakeCode) labyrint_img Janka Vargová
(Základná škola Jána Hollého, Šaľa)
3. Bear Simulator (Scratch) bear_img Gábor Papp
(Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice)
3. Baltik Adventure (SGP Baltík 3) baltik_ad_img David Dojčák, Boris Stano
(Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice)
Misia Zem (Scratch 3.0)
Špeciálna cena
Šimon Sobek
(Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188)
Autodrom (Scratch)
Špeciálna cena
Samuel Čukáš, Michal Rabada
(Základná škola Rozhanovce)
Bludisko (MS Arcade MakeCode)
Špeciálna cena
Matúš Matina
(Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen)

Stredné školy

1. Hexa (C#, Unity Game Engine) hexa_img Sebastián Stupák
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
2. Warpoint (Game Maker) warpoint_img Frederik Tóth, Marek Fekete, Matej Šľachta, Matej Misál, Ladislav Takács, Oliver Poliačik, Lukáš Bašista
(Súkromné osemročné gymnázium, Dneperská 1, Košice)
3. Jet Drifter (Unreal Engine) jet_img Patrik Hrabčák, Filip Čmilňák
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 2832, Prešov)
3. Stickman Samurai (C#) samur_img Alexander Bodnár
(Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice)
Šach (C++, glsl, OpenGL)
Špeciálna cena
Slávo Vaľko
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 2832, Prešov)
Flying Pigeon 3D (C#, Unity 3D)
Špeciálna cena
Jakub Hlebaško
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
Jump Boy (C#)
Špeciálna cena
Kristián Kuľaša, Ján Kolesár
(Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice)
Quest For Justice (Python)
Špeciálna cena
Jakub Ilenin, Martin Buzogaň
(Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice)
Gravity Strike (C#, Unity)
Špeciálna cena
Adam Čipkala, Jakub Bulejčík
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice)
Jumper (Unreal Engine)
Špeciálna cena
Dávid Kacvinský, Erik Novysedlák
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 2832, Prešov)
Before He Comes (C#, Unity Engine)
Špeciálna cena
Patrik Mentel
(Spojená škola - Stredná priemyselná škola priemyelektrotechnická a Obchodná akadémia, Komarňanská 28, Nové Zámky)
Pexeso (HTML/JS/CSS, NodeJS)
Špeciálna cena
Matej Kozub
(Gymnázium Poštová 9, Košice)
Universe Race (C#, Unity 3D)
Špeciálna cena
Miloš Marejka, Milan Babuljak, Jaroslav Synek
(Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto)
Space Escape (C#, Unity 2D)
Špeciálna cena
Daniel Straňovský, Jakub Šturek, Samo Cesnak, Richard Longauer
(Stredná odborná škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica)
Dodge the Things (Unity Engine)
Špeciálna cena
Martin Michálik
(Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J. M. Hurbana 6, Banská Bystrica)
Eye of the machine (Game Maker)
Špeciálna cena
Šimon Čarný
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 2832, Prešov)
Moto Simulator (Unity 3D)
Špeciálna cena
Monika Uhrínová
(Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, J. M. Hurbana 6, Banská Bystrica)

Študenti univerzity

1 Šípky - Darts (Java) Matej Uhrin
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
2 Pexino (Java) Damián Rybovič
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
3 Bulanci (Java) Dominik Džama
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
3 No Name (Java) Michal Breškovič
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Defenders (Java)
Špeciálna cena
Martin Bača
(Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Súťaž naďalej podporujú aj herní vývojári Matúš Kirchmayer, Martin Čertický (Matsuko), Peter Nagy, Matej Hudák (GamesFarm a Grindstone) a Martin Bačo (Fishcow)